Skip to main content

Kirgiz : Books by Language

Texts with language specifed as Kirgizrss RSS

Show sorted alphabetically
Show sorted alphabetically
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
ыйык кyраан=القرآن الكريم وترجمة معاني إلى اللغة القيرغيزية لغة منتشرة في قرغيزيا وجالية كبيرة في روسيا والصين
Topics: D211.4, Islam, Quran, Kyrgyz, Кыргызча, Кыргыз тили, kir, ky
www.momeen.blogspot.com www.Quranpdf.blogspot.in www.momeen.blogspot.com www.Quranpdf.blogspot.in www.momeen.blogspot.com www.Quranpdf.blogspot.in www.momeen.blogspot.com www.Quranpdf.blogspot.in www.momeen.blogspot.com www.Quranpdf.blogspot.in www.momeen.blogspot.com www.Quranpdf.blogspot.in www.momeen.blogspot.com www.Quranpdf.blogspot.in www.momeen.blogspot.com www.Quranpdf.blogspot.in
Topics: islam,muslim,hadith,hadeeth,hadis,hadees,deobandi,barelwi,brelwi,sunni,shia,ahle,ahl,quran,quraan,..
Books to Borrow
by Aitmatov, Chingiz
texts
eye 324
favorite 1
comment 0
A young Russian boy's struggles to accept his lonely and unhappy existence come to a climax when his grandfather is forced to kill the Horned Mother Deer they both consider sacred
The Long Now Foundation
by Permanent Mission of the Kyrgyz Republic to the United Nations Office in Geneva
texts
eye 1,002
favorite 0
comment 0
Topics: Kirghiz, kir
Books to Borrow
by Mehmet Hengirmen; Nurettin Koç
texts
eye 59
favorite 0
comment 0
Source: PanLex 4384
Books to Borrow
texts
eye 65
favorite 0
comment 0
Source: PanLex 4370
Books to Borrow
by Карынбек Алымкулович Алымкулов; А. А. Эфендизаде; А.А. Бердыев; З.И. Кязимзаде; С.М. Меджидов
texts
eye 83
favorite 1
comment 0
Added. t.p.: Avtomatik idaraetma yzra terminologi£ia lughati;At head of title: Terminologicheskii komitet pri Prezidiume Akademii nauk Azerbaidzhanskoi SSR. Natsional'nyi komitet SSSR po avtomaticheskomu upravleniiu. Azerbaidzhanskaia territorialnaia gruppa
Topics: Automatic control, Dictionaries, Polyglot, Automatic control, Dictionaries, Polyglot
Topic: Kyrgyz language
Source: PanLex 4369
Community Texts
by JpnMuslim
texts
eye 1,625
favorite 0
comment 0
Translation of the meanings of the Noble Quran in the Kirgiz PDF format
Topic: Quran in Kirgiz €€pdf
Community Texts
by junushaliev
texts
eye 129
favorite 0
comment 0
KYRGYZ BOOKS
Topic: geografiya
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 94
favorite 0
comment 0
    Акыл-эстин инсандагы жана ааламдагы акыйкаттарды күзгү сымал чагылдырып берген Кураны Карим жөнүндө тафаккур кылуусу – жер астынан казылып алынган чийки заттарга окшош. Мына ушул чийки заттарды иштетип, колдонууга ыңгайлаштырган нерсе жүрөк болуп эсептелет.   ...
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
texts
eye 164
favorite 0
comment 0
ТАСАВВУФ - Осман Нури Топбаш Osman Nuri Topbaş- İmandan İhsana Tasavvuf-  Kırgızca
Topics: Tasavvuf, Sufism, Kyrgyz
Ф.: Кыргызстан, 1988. — 168. б. — ISBN 5-655-00006-7. Мамлекет жана революция: Мамлекет ж-де марксизмдин илими ж-а пролетариаттын революциядагы милдеттери. Взято с сайта http://maoism.ru/ky/ 
Topics: Lenin, marxism
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
     Бул китепте бүт ааламга ырайымдуулуктун жана мээримдүүлүктүн күнү болуп жаркырай турган эң акыркы Элчи  азирети Мухаммед Мустафанын келерин жаздын жышааны болгон байчечекей өңдүү сүйүнчүлөй турган пайгамбарлардан,      Чын ыкластан айткан зикиринин фазилети...
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
texts
eye 13
favorite 0
comment 0
    Бул китепте Мухаммед пайгамбардын (саллаллаху алейхи ва саллам) таалим-тарбия берүүдөгү ыкмалары изилденип, бул жараянды ишке ашырууда тилди туура колдонуунун маанисине басым жасалган. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Farewell Gyulsary by Chingiz Aitmatov
Topics: Kyrgyz, Aitmatov
Community Texts
by Мухаммед бин Кутбуддин Изники
texts
eye 13
favorite 0
comment 0
Сиздерге сунулган  «Жаннат жолу»  илмихалынын асыл аты « Мифтах-ул Жаннат» , б.а., Жаннат эшигинин ачкычы деп аталат. Хижри камери 885 [м. 1480]-жылы Эдирне шаарында кайтыш болгон Мухаммед бин Кутбуддин Изники  “рахима-хуллаху таала”  жазган. Улуу Ислам аалым,  сеййид...
Topic: Belief and Islam
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 17
favorite 0
comment 0
     Азирети Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллам) адамзат тарыхында өмүр таржымалы өтөөсүнө чыгарылып, тереңден изилденген жападан жалгыз Пайгамбар жана жападан жалгыз инсан катары белгилуу. Калам сүрөсүндө  бул улуу Пайгамбар жөнүндө минтип айтылат: “Албетте, Сен...
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
     Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by perez perez garcia
texts
eye 63
favorite 0
comment 0
esta chido
Topic: como
Курани Каримдин Акыркы Цч Бeлyгyнyн Тафсири
Topics: Курани, Каримдин, Акыркы, Бeлyгyнyн, Тафсири
القران الكريم وترجمة معانيه الى اللغة القيرغيزية Ыйык Кураан Аяттарынын Маанилеринин Котормосу Кыргыз Тилинде
Topics: quran, kyrgyz, القران, القيرغيزية, Кураан, Кыргыз
Community Texts
by Үй-бүлө
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Үй-бүлө
Topic: Other Categories
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
    Алланын Элчисинин (саллаллааху алейхи васаллам) өрнөктүү адеп-ахлагы жана пайгамбарлык тарбиясы өтө таасирдүү болгон. Анын укмуштуудай таасирин ушундан билиңиз, мурун чала жырткыч болуп, дээрлик көпчүлүгү адамгерчилик сапаттан куржалак калган «жахилия коому» өтө...
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
     Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
    Бул китепчеде таалим-тарбия берүүдө өзгөчө көңүл буруу керек болгон айрым жагдайлар тууралуу маалымат берилген. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by ХАСАН ЯВАШ
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Адам алейхиссаламдын заманынан бери ар бир динде бир маал намаз бар болчу. Бардыгы чогултулуп, Мухаммед алейхиссаламдын үммөтүнө фарз кылынды. Намаз окуу ыймандын шарты эмес, бирок, намаздын фарз экенине ынануу ыймандын шарты. Намаз - диндин тиреги. Намазын үзгүлтүксүз,...
Topic: Belief and Islam
Community Texts
by Силсиле-И Алиййа
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Орто Азия элдеринин диний-руханий жашоосунун калыптануусунда Накшбандия тарикатынын орду өзгөчө болгондугу тартышсыз. Ахмед Яссави сыяктуу улуу аалымдын өзү бүткүл илимин Накшбандия пиринин колунан алгандыгын эске салсак аты аталган тарикаттын жашообузда ээлеген...
Topic: Ethics of Islam
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
    Адамзат эч бир доордо жол башчысыз, таалим-тарбиясыз калган эмес. Бул жолдо жүз жыйырма төрт миң пайгамбар өз вазийпасын татыктуу аткарып кеткен. Эң соңунда, акыр замандын суроо талабына жооп берген Ислам дини жөнөтүлгөн. Ислам дини Азирети Мухаммеддин (соллоллаху...
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
     Акылдуу адамдар дароо баамдагандай, аалам максатсыз жаратылган эмес. Бул жашоо да дал ушундай максатсыз, өз алдынча ээн-эркин ташталып коюлган эмес. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
     Бул чыгармада пайгамбарыбыз Мухаммеддин (с.а.в.) адамдык бийик сапаты тууралуу кеңири маалымат берилген. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
     Жараткандын жардамы жана чымырканган кайрат менен жазылган бул эмгек Куран аты аталган пайгамбарлардын үлгүлүү, сырдуу, жемиштүү өмүр-жашоосунун маңыздуу учурларын камтыйт.      Урматтуу окурман бул китептен төмөнкү пайгамбарлардын көөнөрбөс өмүр таржымалдарын...
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by М.Сыддык Гүмүш
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Бул китепти дыкаттык менен окуган адам Исламга эң көп душмандык кылгандардын Британия Империясы экендигин түшүнүп, азыр бардык дүйнөдөгү мусулмандарга чабуул кылып жаткан ваххибиликти тарыхта ошолор кургандыгын жана колдоп келгендигин жакшылап билип алат. Билими,...
Topic: Islamic History
Community Texts
by Проф. Др. Рамазан Айваллы
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
Тарыхта  «Жахилия доору»  деп аталган бир доор бар. Ал доордо Аравия жарым аралында адамдар буттарга сыйынып, ичкиликке жана кумар оюндарга берилип кеткен эле. Күчү барлардын сөзү өтүп, аялдар бир буюм катары алынып-сатылчу жана кыз балдар тирүү бойдон жерге көмүлчү. Бир...
Topic: Prophet Mohammad alayhissalâm
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 13
favorite 0
comment 0
     Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Сукбаттар
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Даанышман заттар айтышат: Физика илиминде бир эреже бар:  Плюс плюсту, минус минусту өзүнө жолотпой түртүп турат. Терс болгон нерселер бири бирине тартылышып турат. Эки киши бири-бирине « меники туура”  деп отурса ортодо уруш чыгат, тынчтык кетет. Бири экинчисине « сеники...
Topic: Belief and Islam
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 17
favorite 0
comment 0
     Пайгамбарлар тарыхы жыйнагынын 2-китеби катары жазылган колуңуздардагы береги эмгекте оболкусундай эле баш сөздө тизмектелген усул жана ыкмалар толугу менен колдонулду. Ак диндин жарчылары болгон Алланын Элчилеринин алейхимус салам бизге жеткен азыноолак...
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Али бин Эмруллах -Мухаммед Хадими
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Адамга дүйнөдө жана акыретте зыян тийгизе турган нерселердин бардыгы жаман мүнөздөн пайда болот. Зыяндардын, жамандыктардын башы - жаман мүнөздүү болуу. Арамдардан, жаман нерселерден сактануу  “Таква”  деп ааталат. Такыбаа - ибадаттардын эң жакшысы. Анткени, бир нерсени...
Topic: Belief and Islam
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
     Бул китепте Ислам дининин аруулугу, улуктугу тасаввуф аркылуу аят-хадистерге таянуу менен берилген. Ошону менен катар эле, тасаввуфтун мани-маңызы, пайда болушу, максаты кеңири баяндалган. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
     АЗИРЕТИ Мухаммеддин жолун чалкыган деңизге салыштырууга болот. Баяндамаларга караганда Ага өзүнөн мурда элчи болуп жөнөтүлгөн «әң миңдей пайгамбарлардын билинген жана билинбеген барча артыкчылыктырынын эң күчтүүсү ыроолонгон.. Ал изги ахлактуулуктун жана мыкты...
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Бейишке Багыт
texts
eye 290
favorite 1
comment 0
Пайгамбардын үйүндө бир күн
Topic: Ислам сайты
Community Texts
by Осман Карабыйык
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Дин - адамдардын түбөлүк бакытка ээ болуулары үчүн Аллаху таала тарабынан көрсөтүлгөн жол. Аллаху таала Адам алейхиссаламдан бери ар миң жыл сайын пайгамбарлар аркылуу адамдарга дин жиберип турган. Адам алейхиссалам - алгачкы адам жана алгачкы Пайгамбар. Пайгамбарлар -...
Topic: Belief and Islam
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 20
favorite 1
comment 0
     Бул чыгармада Алла Тааланын улуулугу, аруулугу, кудуреттіілігі, асыресе, адам баласынын жаралуу себеби, максаты, адам атка татыктуу болуунун негизги эрежелери тууралуу баяндалган. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 15
favorite 0
comment 0
     Түркиялык жазуучу Осман Нури Топбаштын калемине таандык «Теңдешсиз үлгүлүү инсан Азирети Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи васаллам)» аттуу китеп түрк тилинен кыргыз тилине 2006 жылы которулду. Бул чыгармада пайгамбарыбыз Мухаммаддин (с.а.в.) адамдык бийик сапаты...
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
texts
eye 16
favorite 0
comment 0
    Бул китепте Мухаммед пайгамбардын (саллаллаху алейхи ва саллам) хадистеринин негизинде анын таалим-тарбия берүү ыкма-усулдары изилдеген. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
     Бакыт каалгасы атанган ажылык жана умра ибадаттары - жаамы инсанияттын рухий ыпластыктардан арылуусу, тазалануусу, жаңыча жашоосу үчүн эң эле ийги мүмкүнчүлүк. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
    Бул китепте бактылуу үй-бүлө куруу үчүн керектүү болгон маалыматтар камтылган. Үй-бүлөнүн негизги максаттарын орундатуу үчүн керектүү тартип жана принциптер тууралуу маалымат берилип, бул принциптерге түшүндүрмө берүү үчүн түрдүү мисалдар келтирилген. Өзгөчө, алгач...
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
PanLex
texts
eye 66
favorite 1
comment 1
( 1 reviews )
Topics: Dagestan languages, Russian language, dictionaries
Kitep
Topic: adep kitep
Community Texts
by Абдуррахман Хачкалы
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
     Бул китепте Ислам динине таандык ишеним жана ибадат негиздери, алардын өкүмдөрү камтылган. Ошондой эле азыноолак кошумча диний маалыматтарга да орун берилген. Абдуррахман Хачкалы
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
by Осман Нури Топбаш
texts
eye 63
favorite 0
comment 0
     Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...